We use cookies on the site In order to improve provided services. If you stay on this site, you accept the terms of the privacy policy and the use of personal data.

“O‘zbek tili bayramiga “2” kun qoldi”

Share on social media

alt

“O‘ZBEK TILI – MILLIY O‘ZLIGIMIZ VA MUSTAQIL DAVLATChILIGIMIZ TIMSOLI!”
 
Tilga ixtiyorsiz — elga e’tiborsiz.
So'zda har qanday yaxshilikning imkoni bor, shuning uchun ham aytadilarki: “Nafasning joni bor...”
Odam — tili bilan boshqa hayvonlardan imtiyozlidir. Uning tili orqali boshqa odamlardan afzalligi bilinadi. Til — shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir. Agar nutq noma'qul bo'lib chiqsa — tilning ofatidir.
Alisher Navoiy
Har bir millatning millat ekanligini ko'rsatadurg'on oyinai jahoni uning tili va adabiyotidir. Tilni yo'qotmak, millatni yo'qotmak demakdir. Til yashasa, millat yashar.
Abdulla Avloniy
Har qanday xalqning urf-odatlarini bilay desang, avvalo, uning tilini bilishga urin.
Pifagor